Terveysalan sertifikaatit

Terveysalan sertifikaatteja on tarjolla lukuisissa yliopistoissa ja lääketieteen oppilaitoksissa ympäri maailmaa. Sertifikaatit tarkoittavat opiskelijoille hyvinkin eri asioita: joskus niitä käytetään siltana akateemisten opintojen eri vaiheiden välissä, ja joskus niiden avulla hankitaan ammatillista täydennyskoulutusta ja lisäpätevyyksiä. Terveysalan sertifikaatin voi suorittaa monilla eri aloilla, mukaan lukien sairaanhoito, farmasia, hammaslääketiede, lääketiede, biokemia, vaihtoehtoinen lääketiede, radiologia, ensiapu jne. Erilaisten terveysalan sertifikaattien määrä voi huimata päätä - älä anna sen estää sinua! Aloita tutustumalla alle koottuihin suosituimpiin terveysalan sertifikaatteihin.

Äskettäin lisätyt terveydenhuollon sertifikaatit

International Nurse Training

Vakuutus IV vanhenemistukeen

Marraskuu 8, 2018
Tämä kurssi heijastaa sellaisten tukityöntekijöiden roolia, jotka täyttävät erikoistyötoiminnot ja tehtävät ikääntyneillä palveluilla. joko asuin-, koti- tai yhteisöperusteisissa ympäristöissä. Työntekijät ottavat vastuun omasta tuotostaan ​​määriteltyjen organisaatioiden ohjeiden mukaisesti ja ylläpitävät laadukasta palvelutarjontaa yksilöllisen palvelun suunn… [+]ittelun ja toimituksen kehittämisen, helpottamisen ja tarkistamisen avulla. [-]

The University of Edinburgh - College of Medicine & Veterinary Medicine

Soveltavan lääketieteellisen kuvan analysointi (PgCert, PgProfDev - Online Learning)

Lokakuu 19, 2018
Tämän ohjelman tarkoituksena on levittää lääketieteellisen kuvan analysointia, taitoja ja ymmärrystä, mikä mahdollistaa tehokkaan ja tehokkaan lääketieteellisen kuvan analysoinnin, jota voidaan käyttää sekä kliinisesti että kaupallisesti.

Washburn University

Advanced Diagnostic Medical Diagnostic Sonography

Lokakuu 17, 2018
Sonografiaa voidaan käyttää monien ruumiinosien, kuten vatsan, rintojen, naisen lisääntymisjärjestelmän, eturauhasen, sydämen ja verisuonien tutkimiseen. Sonografiaa käytetään yhä enemmän sydäntaudin, sydänkohtauksen ja verisuonitautien havaitsemiseen ja hoitoon, jotka voivat johtaa aivohalvaukseen.

Yliopistot Suomi

Vaihda sijaintia

Mikä on terveysalan sertifikaatti?

Mitä ovat terveysalan opinnot?

Terveysalan opinnot kattavat useita terveydenhoidon osa-alueita, ja niistä voi valmistua niin kliiniselle, tutkijan kuin hallinnonkin uralle terveysalalla. Yliopistot ja lääketieteelliset oppilaitokset halki maailman tarjoavat terveysalan kandidaatti-, maisteri- ja tohtorinkoulutusohjelmia sekä lyhyempiä koulutusvaihtoehtoja, joita ovat esimerkiksi terveysalan sertifikaattiohjelmat. Sertifikaatti on akateeminen saavutus, joka koostuu erilaisista tietyn oppiaineen kurssikokonaisuuksista ja jonka voi yleensä suorittaa täyspäiväisinä opintoina vuodessa. Terveysalan sertifikaatteja on tarjolla kaikilla akateemisilla opintoasteilla, ja suorittaa voi sekä perustutkinnon että jatkotutkinnon sertifikaatin, postgraduate sertifikaatin ja syventävän sertifikaatin. Terveysalan sertifikaatin voi suorittaa joko omana kokonaisuutenaan tai täyteen tutkintoon tähtäävän tutkinto-ohjelman rinnalla. Lääketieteen opiskelijoille sertifikaatti voi olla tapa vauhdittaa opintojen etenemistä, ja sertifikaatti on myös ammatillisesti arvostettu tutkinto.

Mitä hyötyä terveysalan sertifikaatin suorittamisesta on?

Sertifikaattiohjelmat ovat erityisen hyödyllisiä siksi, että ne ovat ajallisesti tehokkaita ja tutkinnon voi suorittaa jopa muutamassa kuukaudessa. Sertifikaatin etuja ovat myös joustavat pääsyvaatimukset. Useissa sertifikaattiohjelmissa ei nimittäin ole vähittäisvaatimuksia aiemman koulutuksen suhteen, eikä opiskelijoiden tarvitse käydä läpi pitkällistä hakuprosessia. Sertifikaattiohjelmissa lähtökohtana on opiskelijoiden olemassa oleva osaaminen, ja niinpä opiskelijat voivat loikata saman tien itseään kiinnostavalle erikoistumisalalle. Työllistymisnäkökulmasta sertifikaatti on hyvä tapa osoittaa oma erikoisosaaminen ja tietyn alan syvällinen tuntemus, ja terveysalan sertifikaatin suorittaneet menestyvätkin hyvin todennäköisesti alallaan.

Mitä sertifikaattiopintoihin kuuluu?

Terveysalan sertifikaattiohjelman opetussuunnitelmaan voi kuulua esimerkiksi seuraavia aiheita: vammaisuuden ja sairauksien diagnosointi ja hoito, ihmismielen ja -ruumiin toiminnan keskeisimmät tieteelliset käsitteet, terveyden ylläpito ja edistäminen erilaisissa väestöryhmissä. Sertifikaattiohjelmat ovat monella tapaa samankaltaisia kuin associate tutkinto-ohjelmat, mutta koska yleiset kurssit eivät sertifikaattiohjelmissa ole pakollisia, voi ne suorittaa nopeammin. Suosituimpia terveysalan sertifikaattialoja ovat esimerkiksi suun ja hampaiden hoito, mielenterveystyö, terveydenhuollon hallinto, kansanterveystiede, eläinlääketiede, sairaanhoito, lääketiede ja vanhusten hoito.

Millaiselle uralle terveysalan sertifikaatilla pääsee?

Sertifikaattiohjelman suorittaminen osoittaa työnantajalle, että hakija hallitsee juuri oikean terveysalan haaran keskeisemmät käsitteet ja taidot. Sertifikaattiohjelmat ovat loistava vaihtoehto niille, jotka haluavat hankkia erikoistumista tai ylennystä varten tarvittavaa lisäosaamista, ja sertifikaatista on hyötyä myös uranvaihtoa harkitseville ammattilaisille. Terveysalan sertifikaatti auttaa työllistymään esimerkiksi seuraaviin tehtäviin: sairaanhoitajan apulainen, hammashoitaja, kotisairaanhoidon apulainen, hallinnollinen vastaanottoapulainen, lääketeknikko tai hieroja.

Paljonko terveysalan sertifikaatin suorittaminen maksaa?

Terveysalan sertifikaatin kustannukset vaihtelevat suuresti ja riippuvat muun muassa maasta, valitusta oppilaitoksesta, opintojen muodosta ja ohjelman erikoistumisalasta ja kestosta. Osa työssäkäyvistä ammattilaisista voi saada työnantajiltaan taloudellista tukea sertifikaatin suorittamiseen. Jotkin yliopistot tarjoavat tutkintomaksujen kattamiseen stipendejä ja apurahoja. Jos haluat tietää lisää mahdollisesta taloudellisesta tuesta, voit ottaa suoraan yhteyttä oppilaitoksiin verkkolomakkeella, jonka löydät tämän sivuston ohjelmaesittelyistä.

Miksi suorittaisin terveysalan sertifikaatin verkossa?

Verkossa opiskelu on jatkuvasti suositumpaa ja se on loistava vaihtoehto sekä kiireisille työssäkäyville ammattilaisille, joustavaa opiskeluaikataulua kaipaaville että opiskelijoille, jotka eivät syystä tai toisesta pysty kontaktiopiskeluun. Terveysalan verkkosertifikaattiopiskelijat voivat seurata luentoja ja suorittaa tehtäviä omaan tahtiinsa mistä tahansa päin maailmaa, kunhan vain internetyhteys löytyy. Osan terveysalan sertifikaateista voi suorittaa kokonaan verkossa, mutta osa on ns. hybridiohjelmia, mikä tarkoittaa sitä, että ne sisältävät sekä verkko-opintoja että työharjoittelua, jonka kautta hankitaan useissa terveysalan tehtävissä välttämätöntä käytännön kokemusta.