Terveysalan diplomit

Terveysalan diplomeja on tarjolla lukuisissa yliopistoissa ja lääketieteen oppilaitoksissa ympäri maailmaa. Diplomin voi suorittaa esimerkiksi seuraavilla aloilla: biokemia, akupunktio, ensihoito, lääketiede, ravitsemustiede, eläinlääketiede, sairaanhoito, farmasia, hammaslääketiede jne. Diplomi tarkoittaa eri asioita eri opiskelijoille: joskus diplomien avulla hankitaan ammatillista täydennyskoulutusta ja pätevyyttä, toisinaan niitä käytetään siltana akateemisten opintojen eri vaiheiden välillä. Erilaisten terveysalan diplomien määrä voi huimata päätä - älä anna sen estää sinua! Aloita tutustumalla alle koottuihin suosituimpiin diplomeihin.

Äskettäin lisätyt terveydenhuollon diplomit

Universidad Técnica Privada Cosmos - UNITEPC

Tutkinto Lääketieteellisessä Tekniikassa

Joulukuu 11, 2017
Lääketieteellisen tekniikan Opetussuunnitelma Ensimmäinen lukukausi

Tel Aviv University

Matkansa Lääketiede

Joulukuu 10, 2017
Voyage Medicine-ohjelma on lasku lukukauden ulkomaille opiskelemaan ohjelma valmiiksi med ja muut terveydenhuollon / luonnontieteiden opiskelijaa. Se yhdistää käytännön kokemuksia yhdessä Israelin johtavien sairaaloiden, kliinisen tutkimuksen, akateemisten tutkimusten ja vapaaehtoistyön kanssa koordinoidusti TAU Internationalin, Assaf Harofeh Medica… [+]l Centerin ja Magen David Adomin (Israelin Punaisen Ristin) kanssa. [-]

Universiti Kuala Lumpur

Filosofian Tohtori (lääketieteellinen Tiedekunta)

Joulukuu 10, 2017
Filosofian tohtori (lääketieteellinen tiedekunta)

Yliopistot Suomi

Vaihda sijaintia

Mikä on terveysalan diplomi?

Mitä ovat terveysalan opinnot?

Terveysala on monitieteinen ala, joka valmistaa terveysalan ammattilaisia sekä kliinisille että muille terveyteen liittyville urille. Terveysalan opintoja voi suorittaa kandidaatti-, maisteri- ja tohtorinkoulutustasolla sekä yliopistoissa, lääketieteellisissä collegeissa, sairaanhoito-oppilaitoksissa ja muissa koulutuslaitoksissa ympäri maailmaa. Myös terveysalan diplomit ja muut lyhyemmät koulutusohjelmat ovat suosittuja. Diplomiohjelmat ovat lyhyempiä kuin täydet tutkinto-ohjelmat, ja niissä opitaan tiettyyn terveydenhuollon erikoistumisalaan liittyviä erityistaitoja. Terveysalallla voi suorittaa sekä graduate-diplomin, post-graduate-diplomin että advanced-diplomin. Terveysalan diplomit on suunniteltu hyvin erilaisista lähtökohdista ponnistaville opiskelijoille ja ammattilaisille, ja diplomeista on hyvinkin monenlaista hyötyä. Joillekin terveysalan diplomiohjelma on ensiaskel terveydenhuollon kentälle, ja joillekin diplomi on silta alempien ja ylempien akateemisten opintojen välillä. Diplomiohjelmat ovat suosittuja myös terveysalan ammattilaisten parissa, sillä niiden kautta voi hankkia täydennyskoulutusta ja pysyä ajan tasalla terveyssektorin viimeisimmistä harppauksista.

Mitä hyötyä terveysalan diplomin suorittamisesta on?

Terveysalan diplomiohjelmista on monenlaista hyötyä. Opiskelijat saavat terveysalan erikoisosaamista ja kokemusta, joita ilman työmarkkinoilla on hankala pärjätä. Diplomiohjelmat ovat sekä ajan- että rahankäytöllisesti tehokkaita, sillä ne ovat yleensä edullisempia kuin täydet tutkinto-ohjelmat. Ohjelmat on usein suunniteltu työssäkäyviä ammattilaisia ajatellen, ja niinpä ne voikin joskus suorittaa verkossa, etäopintoina tai ilta- ja viikonloppuopintointa.

Mitä diplomiopinnoissa opiskellaan?

Suosituimpia terveysalan diplomiaineita ovat hammaslääketiede, farmasia, lääketiede, kansanterveys, mielenterveys, sairaanhoito, ikääntymisen hoito, eläinlääketiede ja terveydenhuollon hallinto. Näistä ja monista muista terveyteen liittyvistä aineista saa pätevän kokonaiskuvan terveysalan diplomin suorittamalla. Opiskelijat perehtyvät hyvän terveyden monimutkaisiin osa-alueisiin, terveyteen vaikuttaviin sosiaalisiin, yksilöllisiin, biologisiin ja ympäristötekijöihin. Terveysala on monitieteinen ala, ja niinpä diplomiohjelmassa voi suorittaa kaikkien seuraavien oppiaineiden kursseja: kestävä yhteiskunta, päätöksenteko, ruokavaliot ja ravitsemus, globaalit terveyskysymykset, inhimillinen kehitys, ja terveydenhuollon hallinto.

Millaiselle uralle terveysalan diplomilla pääsee?

Terveysalan diplomi on hyvä väylä monelle terveydenhuollon uralle, ja työllistyä voi esimerkiksi seuraaviin tehtäviin: lääkärin avustaja, sairaanhoitajan avustaja, hammaslaboratorioteknikko tai personal trainer. Terveysalan diplomi auttaa myös työssäkäyvää terveysalan ammattilaista uralla eteenpäin. Työnantajat arvostavat diplomeja, sillä diplomin suorittaneet tietävät terveyssektorin tuoreista kehitysaskeleista ja ovat päteviä monissa terveydenhuollolle tärkeissä asioissa.

Paljonko terveysalan diplomin suorittaminen maksaa?

Terveysalan diplomin kustannukset vaihtelevat, ja kustannuksiin vaikuttavat esimerkiksi koulutusohjelman muoto ja kesto, valittu oppilaitos ja opiskelumaa. Lukukausimaksut voi joskus kattaa stipendien ja apurahojen avulla, ja työnantaja saattaa joskus suostua maksamaan työssäkäyvien ammattilaisten tutkintokustannukset. Ota selvää rahoitusvaihtoehdoista käyttämällä sivustoltamme löytyvää verkkolomaketta. Sen avulla saat suoraan yhteyden kiinnostavan yliopiston hakijapalveluihin.

Miksi suorittaisin terveysalan diplomin verkossa?

Teknologia kehittyy nopeasti ja monet arvostavat joustavaa opiskelua, jonka ohessa voi jatkaa työssäkäymistä. Nniinpä monet koulutuksentarjoajat järjestävät nykyään paljon terveysalan diplomiohjelmia myös verkossa. On hyvä pitää mielessä, että vaikka jotkut terveysalan diplomiohjelmat voi suorittaa kokonaan verkossa, toiset saattavat vaatia käytännön kliinistä harjoittelua, joka joko järjestetään opiskelijan kotipaikkakunnalla tai suoritetaan yliopistolla.