Suosittuja eläinlääketieteen ohjelmia

Eläinlääketiede on ala, jolla perehdytään eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, ja tämä kattaa kaiken ennaltaehkäisevästä hoidosta monimutkaisiin kirurgisiin toimenpiteisiin ja psykologisiin analyyseihin. Eläinlääketiedettä voi opiskella kandidaatti-, maisteri- ja tohtoritasolla sekä yksittäisten kurssien muodossa monissa huipputason yliopistoissa, lääketieteellisissä oppilaitoksissa, collegeissa ja muissa kouluissa halki maailman. Eläinlääketieteen valitsevat opiskelijat tulevat opintojensa aikana tutustumaan moniin samoihin aiheisiin kuin tavallisen lääketieteen opiskelijatkin, painopiste vain on ihmisten sijasta eläimissä. Eläinlääketieteen ohjelmissa voi erikoistua lukuisiin aiheisiin, joita ovat muun muassa eläinten hyvinvointi, eläinlääketieteellinen kirurgia, eläinten ravitsemus, parasitologia eli loisoppi, lisääntymisbiologia, eläinlääketieteellinen epidemiologia ja kansanterveys, tehohoito sekä eläinhoitajan työ. Opiskella voi sekä kokopäiväisesti että osa-aikaisesti, ja joustavuutta tarvitseville tarjolla on myös verkko- ja etäopetusohjelmia. Aloita tutustumalla alle koottuihin suosituimpiin eläinlääketieteen ohjelmiin. Lisätietoa voi pyytää yliopistojen hakupalveluista näppärän verkkolomakkeen avulla!

Äskettäin lisätyt farmasian ohjelmat

Yliopistot Suomi

Vaihda sijaintia

Mitä farmasia on?

Farmasia yhdistää terveystieteet ja kemian, ja sen tavoitteena on taata lääkkeiden tehokas ja turvallinen käyttö ja kehitystyö. Farmasian tutkinnon suorittaneet kehittävät uusia lääkkeitä, määräävät lääkityksiä ja antavat neuvoja erilaisista lääkevaihtoehdoista. Farmaseutit voivat työskennellä esimerkiksi sairaaloissa, lääkeyrityksissä, apteekeissa, lääketieteen tutkimuslaboratorioissa ja pitkäaikaishoidon parissa. Erilaisia farmasian tutkintoja voi suorittaa yliopistoissa, farmasian oppilaitoksissa ja lääketiedecollegeissa ympäri maailmaa. Perustutkintotasolla voi suorittaa esimerkiksi farmasian kandidaatin (Bachelor of Pharmacy, BPharm) tai farmaseuttisten tieteiden kandindaatin (Bachelor of Science in Pharmaceutical Science, BSPS) tutkinnon, ja jatkotutkinnot ovat yleensä farmasian maisterin (MPharm) tutkintoja. Useissa maissa voidaan farmaseutilta kuitenkin vaatia farmasian tohtorin (Doctor of Pharmacy, PharmD) tutkintoa. Farmasian alan täydennyskoulutusta voi hankkia erilaisten sertifikaattien, diplomien ja kurssien kautta.

Mitä hyötyä farmasian tutkinnon suorittamisesta on?

Farmasian tutkinnosta on monenlaista ammatillista hyötyä. Farmasiaohjelmista valmistuneet ovat haluttua työvoimaa useissa eri laitoksissa, ja farmaseuttien palkkataso on hyvä. Farmaseutin ura voi myös olla hyvin palkiseva, sillä farmaseutit ovat lääketieteen harjoittajista usein helpoiten lähestyttäviä, ja heidän asiantuntemukseensa ja tarjoamaansa apuun luotetaan.

Mitä farmasian opintoihin kuuluu?

Farmasian koulutusohjelmiin kuuluu yleensä seuraavia aineita: ihmisbiologia ja fysiologia, kemia, biokemia, mikrobiologia ja immunologia, farmakologia (miten keho reagoi lääkkeisiin) ja farmaseutiikka (miten lääkkeitä valmistetaan). Suurimpaan osaan farmasian ohjelmia kuuluu akateemisten opintojen ja tutkimuksen lisäksi ammatillista opetusta ja apteekkiosaamisen harjoittelua, sekä lainopillisten ja eettisten seikkojen opiskelua ja potilasvuorovaikutuksen kertaamista. Farmasian alan suosituimpia erikoistumisvaihtoehtoja ovat farmakologia, immunologia, toksikologia, lääkekehittely ja innovaatiot, farmasian teknologia, eläinfarmasia, farmasian tekniikka ja farmasiajohtaminen.

Millaiselle uralle farmasian tutkinnolla pääsee?

Useiten farmaseutit työllistyvät sairaalafarmaseuteiksi (lääkkeiden jakelu sairaalaympäristössä) tai apteekkeihin, ja jälkimmäinen onkin farmasian näkyvin haara. Farmasian tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä muun muassa seuraavissa paikoissa: sairaalat ja klinikat, vanhainkodit, akateemiset laitokset ja tutkimuslaboratoriot, kansalliset säätelyelimet, terveydenhuollon IT-ohjelmien tuottajat, kotisairaanhoito, eläinlääkäriasemat ja lääketeollisuuden yritykset.

Paljonko farmasian tutkinnon suorittaminen maksaa?

Farmasian tutkinnon kustannukset vaihtelevat, ja kustannuksiin vaikuttavat esimerkiksi koulutusohjelman muoto ja kesto, valittu oppilaitos ja opiskelumaa. Sekä julkiset että yksityiset tahot myöntävät apurahoja ja stipendejä lukukausimaksujen ja elinkustannusten kattamiseen.

Miksi suorittaa farmasian verkkotutkinto?

Farmasian verkkotutkinnot ovat yhä suositumpia, ja niitä tarjoavia yliopistoja ja lääketieteellisiä oppilaitoksia on jatkuvasti enemmän. Pelkkä internetyhteys riittää, ja farmasian eri osa-alueita voi opiskella mistä päin maailmaa tahansa. Farmasian verkkotutkinnot ovat loistava vaihtoehto sekä farmaseutin ammatista haaveileville että työssäkäyville ammattilaisille, joiden aikataulu on kiireinen tai jotka eivät pysty sitoutumaan säännölliseen kontaktiopetukseen. Farmasian verkko-opinnot ovat yleensä hybridiopintoja, eli verkossa suoritettavan kurssisisällön lisäksi on suoritettava myös käytännön harjoitteluja laboratoriossa ja esimerkiksi sairaaloissa. Joissain oppilaitoksissa farmasian verkko-ohjelmia suorittavien täytyy määräajoin osallistua kampuksella järjestettäviin kliinisiin jaksoihin, kun taas osa opiskelijoista voi hankkia kliinistä kokemusta itse valitsemassaan kohteessa ohjaajan valvomana. Työssäkäyvät farmasian ammattilaiset, jotka suorittavat verkko-opintoja, voivat joissain tapauksissa suorittaa kliinisen harjoittelun omalla työpaikallaan.