Suositut kategoriat

Suositut terveysalan kandidaatit

Terveydenhuoltoalan kandidaatin tutkinnot tarjoavat opiskelijoille sellaisen akateemisen perustan, jolta voi ponnistaa kliiniselle tai tutkimusorientoituneelle uralle tai johtotehtäviin niin julkiselle, yksityiselle kuin kolmannellekin sektorille. Terveysalan kandidaattiohjelmissa opiskelevat kartuttavat yleensä myös teknistä ja hallinnollista osaamista, joka terveydenhuoltoalalla välttämätöntä. Terveystieteiden laitos toimii usein yhteistyössä sairaalan, kliniikan tai terveyskeskuksen kanssa, mikä tarjoaa terveydenhuoltoalan opiskelijoille tilaisuuden suorittaa lyhyitä harjoitteluja sekä hankkia käytännön osaamista jossain näistä laitoksista. Terveysalan kandidaattiohjelmissa opiskevilla on paljon valinnanvaraa erikoistumisessa. Suosituimmat kandidaattiohjelmat löytyvät seuraavilta terveydenhuollon osa-alueilta: sairaanhoito, lääketiede, kansanterveystiede, ravitsemus, farmasia, hammaslääketiede ja terveydenhuollon johtaminen. Suosittuja ovat myös fysioterapian, vaihtoehtoisen lääketieteen ja eläinlääketieteen kandidaattiohjelmat. Terveysalan kandidaatin tutkinnoissa on valtavasti valinnanvaraa, mutta älä silti säikähdä! Aloita haku tutustumalla alle koottuihin kandidaattiohjelmiin, vertaile opiskelupaikkoja, opinto-ohjelmia ja lukukausimaksuja, ja ota suoraan yhteyttä yliopiston hakijapalveluihin verkkolomakkeen avulla.

Vasta lisätyt terveydenhuollon kandidaattiohjelmat

University of Malta

Hoitotyön Kandidaatin Tutkinto

Helmikuu 21, 2018
B.Sc. (Hons.) Hoitotyön ohjelmassa on valmistaa ensiapupalveluja, jotka pystyvät tarjoamaan tehokasta näyttöön perustuvaa potilaskeskeistä hoitoa. Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille ymmärrys hoitotyön erillisestä tietopohjasta sekä muista elämän- ja yhteiskuntatieteistä johdetusta tietämyksestä.

American National University

Bachelor Of Science In Hoitotyössä - RN To BSN Completion Program

Helmikuu 14, 2018
Tulet olemaan pätevä johtamisen ja johtamisen taitoihin, tutkimukseen, tietotekniikkaan, terveydenhoitopolitiikkaan, yhteisöön ja kansanterveyteen. Suoritettu brittiläinen sairaanhoitaja on hoitajan, suunnittelija / johtaja / hoidon koordinaattori ja hoitohenkilökunnan jäsen.

Instituto Piaget

Osteopatia

Helmikuu 11, 2018
Kurssi perustuu opetus- ja oppimisprosesseissa opiskelijakeskeisiä, kulttuurin edistämisessä tutkimusta ja kriittistä pohdintaa, omahoitoon elinikäiselle oppimiselle, kehittää ja integroida tietoja ja taitoja perus tieteet, kliiniset tieteet, osteopaatin periaatteita ja käytäntöjä klinikalla osteopatia.

Yliopistot Suomi

Vaihda sijaintia

Mikä on terveysalan kandidaatti?

Mikä on terveysalan kandidaatti?

Terveysalan kandidaattiohjelmat tarjoavat terveydenhuollon ammattilaisiksi pyrkiville pätevän akateemisen perustan ja käytännön taitoja tulevaa uraa varten. Terveysalan kandidaattiohjelmissa opiskelevat kehittävät myös alalla tärkeää teknistä, analyyttistä ja viestinnällistä osaamistaan. Kandidaatin tutkinto on pääsyvaatimus lääketieteen jatko-opintoihin sekä useisiin terveydenhuoltoalan tehtäviin. Suurin osa terveysalan perustutkinnoista suoritetaan luonnontieteen kandidaattiohjelmissa (Bachelor of Science, BS tai BSc), mutta joissain yliopistoissa terveysalalta voi suorittaa myös humanististen tieteiden kandidaatin (Bachelor of Arts, BA) tutkinnon.

Mitä hyötyä terveysalan kandidaatin tutkinnosta on?

Terveysalan kandidaatin tutkinnon suorittamisesta on yleensä sekä ammatillista että henkilökohtaista hyötyä. Tutkinnon suorittaneet pääsevät tekemään työtä, jossa keskitytään yksilöiden ja yhteisöjen elämänlaadun parantamiseen, ja se voi olla hyvinkin palkitseva kokemus. Lisäksi terveysalalla työllisyystilanne on useimmissa maissa keskimääräistä parempi, ja terveysalan kandidaatin tutkinnon suorittamalla pääsee jännittävälle uralle alalla, joka kasvaa nopeasti ja kehittyy jatkuvasti. Terveysalan kandidaatin tutkinto voi olla myös ponnahduslauta jatko-opintoihin.

Mitä terveysalan kandidaattiopinnoissa opiskellaan?

Terveysalan kandidaattiohjelmat tarjoavat opiskelijoille kattavaa osaamista laajan kurssitarjonnan kautta, ja kursseja löytyykin kaikista seuraavista aineita: luonnontieteet ja yhteiskuntatieteet, biologia, matematiikka ja kemia, sekä erikoistuneempia kursseja ihmisanatomiasta, mikrobiologiasta, lääketieteen terminologiasta ja bioetiikasta. Kursseilla käsitellään myös hoitotyötä, terveydenhuoltopolitiikkaa, lääketieteen etiikkaa ja terveyden edistämistä. Terveystieteen laitoksillä on yleensä yhteistyösairaala tai -klinikka, jossa opiskelijat voivat suorittaa valvottuja työharjoitteluja. Erikoistumisalan voi valita jo perusopintojen aikana, tai suorittaa voi myös terveysalan yleiskursseja, joilla opittua voi sitten syventää jatko-opintojen aikana. Suosituimmat terveysalan kandidaattiohjelmat erikoistuvat seuraaville aloille: sairaanhoito, farmasia, lääketiede, hammaslääketiede, kansanterveystiede, ravitsemustiede, psykoterapia ja eläinlääketiede.

Millaiselle uralle terveysalan kandidaatin tutkinnolla pääsee?

Terveysalan kandidaatin tutkinnot ovat valtavan suosittuja, ja tärkeä syy siihen on se, että ne tarjoavat lukuisia uravaihtoehtoja. Terveysalan kandidaattiohjelmista valmistuneet voivat työllistyä sekä julkiselle, yksityiselle että kolmannelle sektorille. Uravaihtoehtoja on useita, ja työtehtäviä voi löytyä erilaisista terveydenhuollon toimintayksiköistä, järjestöistä ja terveysalan laitoksista. Kandidaattiohjelmat myös valmistavat jatko-opintoihin, ja useat jatkavatkin opintojaan.

Paljonko terveysalan kandidaatin tutkinto maksaa?

Terveysalan kandidaatin tutkinnon kustannukset vaihtelevat suuresti ja riippuvat muun muassa maasta, valitusta oppilaitoksesta, opintojen muodosta ja ohjelman kestosta. Kandidaatin tutkinnon suorittaminen voi olla taloudellisesti kova pala, mutta on myös vaihtoehtoja. Sekä julkiset että yksityiset tahot myöntävät stipendejä ja apurahoja, joilla voi kattaa lukukausimaksut joko kokonaan tai osittain.

Miksi suorittaisin terveysalan kandidaatin tutkinnon verkossa?

Verkossa suoritettu terveysalan kandidaattiohjelma on mahdollista suorittaa joustavasti. Jotkut käyvät jopa kokopäivätyössä kandidaatin tutkintoa suorittaessaan. Mutta vaikka koko terveysalan tutkinto on mahdollista suorittaa verkossa, käytännön kokemuksen hankkiminen, opetuslabratunnit ja sairaalaharjoittelut voi olla vaikea toteuttaa täysin virtuaalisesti. Suurimmassa osassa online terveysalan kandidaattiohjelmista voivat opiskelijat omalla ajallaan käydä tutustumassa sairaaloihin ja suorittaa labratutkimusta, ja siten hankkia myös käytännön kokemusta. Kansanterveystieteen ja terveysalan johtamisen kandidaattiohjelmat on helpompi toteuttaa verkko-opintoina ja ne on usein mahdollista suorittaa kokonaan internetissä.