Suositut terveysalan kurssit

Terveydenhuollon kurssit kattavat laajan aihevalikoiman ja niistä on eri opiskelijoille hyvinkin erilaista hyötyä. Osa kursseista on suunniteltu tarjoamaan lisäpätevyyttä ja -valmennusta jo terveysalalla työskenteleville, osa puolestaan on suunnattu ensitutkintoa suorittaville tai niille, jotka kaipaavat siltaa akateemisten opintojen eri vaiheita yhdistämään. Oli syy mikä tahansa, terveysalan kursseja suorittamalla opiskelija saa teoreettista ja käytännön osaamista, jota terveydenhuollon parissa työskennessä tarvitsee. Terveysalan kursseja voi suorittaa monin eri tavoin, ja opiskelijat voivat valita joko täyspäiväiset tai osa-aikaiset opinnot sekä verkossa, kampuksella tai etäopintoina suoritettavia kursseja. Terveydenhuoltoalan joustaviin vaihtoehtoihin kuuluvat myös viikonloppukurssit, iltakurssit, kesäkurssit ja intensiivikurssit. Terveydenhuollon kursseilla käsitellään monenlaisia aiheita, mukaan lukien sairaanhoito, hammaslääketide, ravitsemustiede, farmasia, vaihtoehtoinen lääketiede, sosiaalihuolto, pyskologia, terveydenhuollon hallinto jne. Vaihtoehtojen määrä voi huimata päätä - älä anna sen estää sinua! Aloita tutustumalla alle koottuihin suosituimpiin terveysalan kursseihin ja ota suoraan yhteyttä yliopiston hakijapalveluihin verkkolomakkeen avulla.

Äskettäin lisätyt terveydenhuollon kurssit

Tecnológico de Monterrey (Educación Continua Presencial)

Työpaja Biotekniikan Huumeita Ja Haasteet Biocomparabilidad

Helmikuu 14, 2018
Kurssin osallistujat on käsitteellinen ja käytännön puitteet biotekniikan tuotteita, kliinisiä ja kemiallis-biologisiin näkökohtiin mukana sekä perusteet biocomparabilidad ja niihin liittyvistä tutkimuksista.

Matsh Youth Development

Nuorten Ja Terveiden Elämäntapojen Edistämiskyky

Helmikuu 1, 2018
Nuorisotyöntekijöillä on keskeinen rooli terveyden edistämisen kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa. Ohjelma alkaa määrittelemällä nuoret terveyden kannalta. Se jatkaa tarkastelemalla, miksi on tärkeää, että nuoret otetaan mukaan kaikkien niiden kohteena olevien ohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen ja miten nuorten osallistumista edistetään. Lisäksi tarkas… [+]telemme tiiviisti joitain nuorille suunnattuja nykyaikaisia ​​terveyskysymyksiä, kuten ravitsemusta ja ruokavaliota, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä huumeiden käyttöä. Ohjelma tutkii myös sitä, miten harjoittajat voivat tunnistaa erilaiset roolit ja kuinka tehokkaita työsuhteita voidaan edistää. [-]

University of Pisa

Summer School CardioLung 2018

Joulukuu 23, 2017
op 6: sta 8: een (vain A-kurssi tai A + B) palkkiot 250,00 - 500,00 € (vain A-kurssi tai kurssi A + B)

Yliopistot Suomi

Vaihda sijaintia

Mikä on terveysalan kurssi?

Mikä on terveysalan kurssi?

Terveysalan kurssit on suunniteltu siten, että ne tarjoavat lisäpätevyyttä terveydenhuoltoa jo opiskelleille tai alalla jo työskennelleille, mutta ne soveltuvat myös vasta terveysalan opinnot aloittaville. Terveysalan kurssit kattavat laajan valikoiman aihealueita, kurssien pituus, muoto ja suoritustapa vaihtelevat suuresti, ja osa kursseista vaatii huomattavaakin sitoutumista. Terveysalan kursseja voi suorittaa yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa useilla eri tavoilla: kursseista voi saada sertifikaatin tai diplomin, ne voivat olla vuoden mittaisia valmennuskursseja tai associate-tutkintoja, kesäkursseja tai intensiivikursseja. Terveysalan verkkokurssit ja etäkurssit ovat myös jatkuvasti suositumpia. Terveysalan kurssi on loistava keino urakehityksen edistämiseen, mutta kurssit ovat myös hyvä tapa aloittaa terveysalan opiskeleminen tai vain hankkia lisätietoa kiinnostavasta alasta.

Mitä hyötyä terveysalan kurssin suorittamisesta on?

Terveysalan kursseista on monenlaista hyötyä ja ne tarjoavat valtavasti tilaisuuksia itsensä kehittämiseen sekä uralla etenemiseen. Monet kurssit ovat edullisia ja tiiviitä, ja niihin ei tarvitse sitoutua läheskään niin pitkäksi aikaa kuin täyttä tutkintoa suoritettaessa. Terveysalan kurssit myös sopivat hyvin CV:hen, edistävät uraa, kehittävät erikoisosaamista ja ovat loistava tapa hankkia virallista tunnustusta omista taidoista. Terveysalan kurssi voi olla ensiaskel kohti tulevaa uraa, ja verkkokurssin tai kesäkurssin jälkeen voi hyvin siirtyä diplomikurssille tai vaikka terveysalan korkeakoulututkintoa suorittamaan. Terveysalan kursseilta voi myös löytyä uutta inspiraatiota nykyiseen työhön, virikkeitä ajatuksille ja aivan uusia kiinnostuksenkohteita.

Mitä terveysalan kursseilla opiskellaan?

Terveysalan kursseilla voi erikoistua useaan eri alaan ja niillä käsitellään muun muassa kaikkia seuraavia aiheita: terveydenhuollon ja lääketieteen potilaskontaktit, terveysalan sisäinen viestintä ja globaalit terveystrendit. Osa kursseista on täysin teoreettisia ja osalla voi päästä kartuttamaan käytännön kokemusta. Oppilaitoksesta ja opintojen muodosta riippuen terveysalan kursseihin voi sisältyä kokeita, kirjallisia tehtäviä sekä läsnäolopakko tietylle osalle tunneista, jotta kurssin voi hyväksytysti suorittaa. Terveysalan kurssien suosituimpia erikoistumisaloja ovat seuraavat: sairaanhoito, farmasia, ravitsemustiede, hammaslääketiede, psykologia, potilaanhoito, fysiologia, sosiaalityö, terveydenhuollon johtaminen, epidemologia, globaali terveys ja terveydenhuollon tietojärjestelmät.

Millaiselle uralle terveysalan kurssin suorittamalla pääsee?

Terveysalan kurssien avulla voi työllistyä moniin palkitseviin tehtäviin nopeasti kasvavalla alalla, avustavista tehtävistä aina terveydenhuollon hallinnon johtotehtäviin. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat haluttua työvoimaa ja terveysalalla on lukuisia työtilaisuuksia. Terveysalan kurssit voivat avata ovia sekä uusiin työtehtäviin, jatko-opintoihin että ylennyksiin. Jotkut kurssit taas tarjoavat tilaisuuden seurata kutsumusta ja kääntää ura kohti uusia tuulia.

Paljonko terveysalan kurssin suorittaminen maksaa?

Terveysalan kurssin suorittamisen kustannukset vaihtelevat suuresti maasta toiseen, ja hinta riippuu mys valitusta oppilaitoksesta sekä kurssin pituudesta ja suoritusmuodosta. Monet yliopistot ja terveysalan oppilaitokset tarjoavat satoja huipputason kursseja ilmaiseksi verkossa MOOC-muodossa, mutta osasta kursseista, kesäkursseista ja sertifikaateista pitää maksaa lukukausimaksu tai muu maksu. Osa terveysalan kurssien kustannuksista on mahdollista kattaa stipendin tai apurahan turvin tai työnantajan rahoituksella. Koska kurssien maksurakenne on erilainen kuin kokonaisissa tutkinnoissa, ei valtion tukea tai pidennettyä maksuaikaa aina kuitenkaan voida taata.

Miksi suorittaa terveysalan verkkokurssi?

Terveysalan verkkokurssit on suunniteltu niin, että ne tarjoavat opiskelijoille mahdollisimman paljon joustoa ja itsenäisyyttä, ja ne ovat edullisia tai jopa ilmaisia. Terveysalan verkkokursseilla opiskelija voi suorittaa diplomeja ja sertifikaatteja kokonaan netin välityksellä, ja samalla hankkia osaamista, ymmärrystä ja taitoja, joita kasvavalla ja vaativalla terveydenhuoltoalalla pärjätäkseen tarvitsee. Osa terveysalan kursseista vaatii käytännön potilasharjoittelua tai laboratoriokokemusta, eikä niitä voi suorittaa kokonaan verkossa, vaan niihin pitää sisällyttää lisäksi harjoittelua terveysalan ympäristössä.