Suositut MD-tutkinnot

Lääketieteen tohtori (MD) on lääkäreiden ja kirurgien korkein mahdollinen tutkinto. Maasta riippuen MD voi olla ammatillinen lääkärin tutkinto (esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa) tai akateeminen tutkijatohtorin tutkinto (esimerkiksi Isossa-Britanniassa ja Saksassa). Lääketieteen tohtorin tutkinnon suorittaneet ovat äärimmäisen päteviä lääketieteen ammattilaisia, jotka osaavat vastata lähestulkoon kaikkiin lääketieteen kentällä vastaan tuleviin haasteisiin. MD-tutkinnon opinto-ohjelmissa kohtaavat akateeminen sisältö ja sairaaloissa, klinikoilla, terveyskeskuksissa tai vanhainkodeissa hankittu laaja kliininen, käytännön kokemuspohja. MD-ohjelmissa voi erikoistua moniin lääketieteen haaroihin, esimerkiksi seuraaviin: yleislääkärin työ, kirurgia, fysioterapia, gynekologia, kardiologia, onkologia, psykiatria jne. Lääketieteen tohtorin tutkinnon voi suorittaa lukuisissa huipputason yliopistossa ja muissa oppilaitoksissa ympäri maailman. Tutustu alle koottuihin suosittuihin MD-ohjelmiin, ehkä niiden joukosta löytyy vaatimuksiasi vastaava opintokokonaisuus!

Vasta lisätyt MD tutkinnot

American College of Acupuncture & Oriental Medicine

Master of akupunktio

Joulukuu 7, 2018
Akupunktion tohtorin tavoite

Caucasus International University

Lääkäri (MD)

Marraskuu 18, 2018
Lääketieteellinen koulutus on tärkeä edellytys tulevasta lääketieteellisestä käytännöstä. Maassa toteutettavat uudistukset, kansainvälistyminen ja integraation oppimisen vaatimukset johtuvat lääketieteellisen koulutuksen tarpeellisuudesta kansainvälisten normien mukaisiksi.

IGEC

Opiskelu Bachelor of Medicine ja apteekkihankkeita eri yliopistoissa Jordaniassa

Syyskuu 23, 2018
Lähi-idän yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on nuori tiedekunta. Sen päätavoitteena on tarjota lääketieteellistä koulutusta, pre- ja post-valmistumista sekä jatkuvaa lääketieteellistä koulutusta. Tämän koulutuksen avulla pyritään kouluttamaan opiskelijoita, jotka pystyvät ratkaisemaan ongelmat, joita he kohtaavat, ja jotka uskovat, että lääketieteel… [+]linen koulutus on elinikäistä koulutusta ja että he ovat sitoutuneet palvelemaan ihmiskuntaa, kunnioittaen potilaitaan, harkitsevia ja vastuullisia ja jotka ovat korkea kaliiperi. [-]

Yliopistot Suomi

Vaihda sijaintia

Mikä on lääketieteen tohtori (MD)?

Mikä on lääketieteen tohtori (MD)?

Lääketieteen tohtori (MD) on korkein lääketieteen ja kirurgian tutkinto. MD-ohjelmat ovat arvostettuja ja niissä lääketieteen opiskelijat kartuttavat korkeatasoista kliinistä kokemusta ja saavat vakaan akateemisen perustan, jolle voivat rakentaa uraa terveydenhuollon parissa. MD-tutkinto voi eri maissa viitata erilaisiin lääketieteen tutkintoihin. Yhdysvaltojen mallia noudattavissa maissa MD on tutkinto, joka myönnetään lääketieteellisestä valmistuville, kun taas Ison-Britannian mallissa MD-tutkinto on joko kunniatohtorin arvonimi tai akateemisen tutkijatohtorin tutkinto. Yhdysvalloissa ja Kanadassa lääketieteelliseen haluavien perustutkinto-opiskelijoiden on ensin suoritettava valmistava koulutusjakso, josta käytetään nimitystä pre-med. Valmistavien opintojen sisältö on moipuolista ja niihin kuuluu mm. pre-med kursseja, tutkimustyötä, kliinistä harjoittelua, vapaaehtoistyötä sekä lopullinen lääketieteellisen hakuprosessi.

Mitä hyötyä lääketieteen tohtorin tutkinnon (MD) suorittamisesta on?

MD-tutkinnon suorittamisesta on valtavasti hyötyä sekä uran että henkilökohtaisen kasvun kannalta. Lääkäreiden ja kirurgien palkat ovat usein keskimääräisiä palkkoja parempia, ja palkkaukseen vaikuttavat lääkärin erikoistumisalue, kokemus ja muut olosuhteet. Lääketieteen tohtorit ovat kysyttyä työvoimaa kaikkialla maailmassa, ja MD-tutkinnolla voikin turvata työllistymisen. Vaikka lääkärin työ voi olla henkisesti raskasta ja stressaavaa, on se samaan aikaan palkitsevaa, sillä työn tavoite on ihmisten auttaminen, ja lääkärien yhteisön hyvinvoinnille antama työpanos saa usein kunnioitusta ja tunnustusta osakseen.

Mitä MD-tutkinnossa opiskellaan?

Lääketieteen tohtorit opiskelevat anatomiaa ja fysiologiaa. Koulutukseen kuuluu myös seuraavien osa-alueiden opetusta: lääketieteen etiikka ja juridiset näkökulmat, johtamistaitojen kehittäminen, potilasvuorovaikutus, potilaskontaktit. Yleensä lääketieteen tohtorit suorittavat laajan, kiinnostuksensa mukaisen erikoistumiskauden, joka kestää vähintään kolme vuotta. Erikoistumisharjoittelussa opiskelijoilla on monenlaisia velvollisuuksia, mm. potilaiden tutkiminen, potilaskertomusten kirjoittaminen ja laboratoriotulosten tulkitseminen. Erikoistumisaloja MD-ohjelmissa on valtavasti, valita voi mm. seuraavista: yleislääkärin työ, perhelääkärin työ, fysioterapia, hammaslääketiede, neurotiede, psykiatria, onkologia, pediatria, gynekologia ja synnytykset, neurologia, gerontologia jne.

Millaiselle uralle lääketieteen tohtorin (MD) tutkinnolla pääsee?

Lääketieteen tohtorit ovat korkeatasoisia lääketieteen ammattilaisia, ja työssä on pääasiassa kyse ihmisten vammojen ja sairauksien hoidosta. Tohtorit myös määräävät lääkkeitä, diagnosoivat sairauksia, tilaavat diagnostisia testejä ja tallentavat potilastietoja. Lääketieteen tohtorin tutkinnolla voi tehdä palkitsevaa uraa sairaaloissa, terveyskeskuksissa, klinikoilla tai vanhainkodeissa. Lääketieteen tohtori voi myös perustaa oman yksityisen klinikkansa sen sijaan, että tekisi töitä muille.

Paljonko lääketieteen tohtorin (MD) tutkinnon suorittaminen maksaa?

Lääketieteen tohtorin tutkinnon kustannukset vaihtelevat suuresti maasta, valitusta oppilaitoksesta ja opinto-ohjelman muodosta riippuen. MD-ohjelmaan hakeutuminen voi tarkoittaa huomattavaakin sijoitusta. Monet lääketieteen opiskelijat kuitenkin saavat jonkinlaista taloudellista tukea. Sekä julkiset että yksityiset tahot, työnantajat ja kolmannen sektorin järjestöt myöntävät stipendejä, apurahoja ja muunlaisia taloudellisia avustuksia. Joissain lääketieteellisissä tiedekunnissa opiskelijat voivat rahoittaa opintojaan stipendien lisäksi myös työskentelemällä avustajina tai opettajina.

Miksi suorittaisit lääketieteen tohtorin (MD) tutkinnon verkossa?

Verkossa suoritettavat lääketieteen tohtoriohjelmat ovat joustava vaihtoehto opiskelijoille, jotka suorittavat tutkintoaan työn ja perheen ohella. Kokonaan verkossa suoritettavat MD- ja pre-med-ohjelmat ovat kuitenkin varsin harvinaisia, sillä pätevät terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat paljon käytännön kokemusta ennen työelämään astumistaan. Siksi vain osan MD-ohjelmien sisällöstä voi suorittaa verkossa.

Mitä eroa on lääketieten tohtorin (MD) ja terveysalan tohtorin (PhD) tutkinnoilla?

MD-tutkinto menee helposti sekaisin terveysalan PhD-tutkinnon kanssa. MD ja PhD ovat molemmat korkeatasoisia jatkotutkintoja, mutta keskeisin ero on siinä, että MD-tutkinnon suorittaneet yleensä hoitavat potilaita ja määräävät lääkkeitä, kun taas PhD-tutkinto on enemmän tutkimukseen suuntautunut ja sen suorittaakseen on kirjoitettava väitöstutkimus.