Suositut kategoriat

Suositut terveysalan maisterit

Terveysalan maisterintutkinnot on suunnattu opiskelijoille, jotka haluavat edetä urallaan terveydenhuollon parissa, niin sairaaloissa, klinikoilla, kolmannen sektorin järjestöissä tai muissa terveydenhuollon organisaatioissa. Terveysalan maisteriohjelmissa perehdytään syvällisesti tiettyyn terveysalan oppiaineeseen, ja niinpä ne valmistavat myös tutkijan uralle, joko yliopiston tai teollisuuden palkkalistoilla. Terveydenhuollon maisteriohjelmissa on käytännön harjoittelujakso terveyslaitoksessa tai laboratoriossa yleensä pakollinen osa opintoja. Koulutusohjelmia järjestetään sekä täyspäiväisinä, osa-aikaisina, verkossa että etäopetuksena. Terveysalan maisteriohjelmissa on valtavasti erikoistumisvaihtoehtoja, mm. seuraavat: lääketiede, ravitsemustiede, terveydenhuollon johtaminen, psykiatria, sairaanhoito, eläinlääketide ja fysioterapia. Muita suosittuja erikoistumisaloja ovat biolääketieteen tekniikka, lääkelaboratorio-opinnot, radiologia ja vaihtoehtoinen lääkeitede. Terveysalan maisteriohjelmien määrä voi huimata päätä - älä anna sen estää sinua! Tutustu alle koottuihin suosittuihin terveysalan maisteriohjelmiin huippuyliopistoissa eri puolilla maailmaa, niiden joukosta löytyy varmasti koulutusohjelma, joka vastaa vaatimuksiisi.

Vasta lisätyt terveydenhuollon maisteriohjelmat

New Jersey Institute of Technology

Biolääketieteellinen Tekniikka (MS)

Kesäkuu 15, 2018
Biomedical Engineering -ohjelman maisteriohjelma NJIT korostaa tekniikan, tieteen ja matematiikan periaatteiden ja käytäntöjen soveltamista kliinisten ongelmien ratkaisemisessa lääketieteessä. NJIT antaa opiskelijoille mahdollisuuden muokata ohjelmaansa vastaamaan urakehitystään; he voivat valita luokat lääketieteellisessä kuvantamisessa, kudostekni… [+]ikassa, ortopedisten implanttien suunnittelussa ja lääketieteellisessä instrumentoinnissa. [-]

Real Madrid International School

Master Universitario En Fisioterapia Deportiva

Kesäkuu 11, 2018
Urheilun fyysisen terapeuttisen maisterin tutkinnon tarkoituksena on antaa fyysisille terapeutteille taitoja ja resursseja, joita he tarvitsevat ehkäistäkseen ja hoitamaan vammoja sekä mahdollistamaan loukkaantuneiden urheilijoiden nopean toipumisen moniammatillisessa tiimiympäristössä.

Biolääketieteen Ja Tekniikan Maisteri

Biolääketieteen Ja Tekniikan Maisteri

Kesäkuu 5, 2018
Verkoston maisteriohjelma "Biomedical Sciences and Engineering" on tarkoitettu korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden kouluttamiseen lääketieteellisten, biologisten ja ympäristöön liittyvien järjestelmien ja kompleksien alalla, automaattiset tietojenkäsittelyjärjestelmät, ihmisen elämää tukevat biotekniset järjestelmät ja muut biologiset ko… [+]hteet. [-]

Yliopistot Suomi

Vaihda sijaintia

Mikä on terveysalan maisteri?

Mikä on terveysalan maisteri?

Terveysalan maisterin tutkinto on jatkotutkinto, joka on suunnattu opiskelijoille, joilla jo on terveysalan kokemusta, mutta jotka haluavat edetä urallaan. Maisteriopiskelijat valitsevat yleensä erikoistumisalan, johon tutkimus ja kurssityöskentely sitten liittyvät. Useissa terveysalan maisteriohjelmissa opiskelijat kartuttavat myös käytännön kokemusta esimerkiksi sairaalaympäristössä, ja opintojen lopuksi toteutetaan opinnäytetyö. Suurin osa terveysalan maisterin tutkinnoista suoritetaan luonnontieteen maisteriohjelmissa (Master of Science, MSc), mutta joissain yliopistoissa terveysalalta voi suorittaa myös humanististen tieteiden maisterin (Master of Arts, MA) tutkinnon. Olemassa on myös erityisiä maisteriohjelmia, joiden akateeminen sisältö on hieman tavallisesta poikkeavaa ja jotka ovat usein sidoksissa kauppakorkeakoulujen kanssa. Näistä ohjelmista voi suorittaa esimerkiksi seuraavia tutkintoja: terveyshallinnon maisteri (Master of Health Administration, MHA), kansanterveystieteen maisteri (Master of Public Health, MHS) ja sairaanhoitotieteen maisteri (Master of Science in Nursing, MSN).

Mitä hyötyä terveysalan maisterin tutkinnosta on?

Joihinkin terveysalan työtehtäviin kandidaatin tutkinto riittää, mutta yleensä lääketieteen ammattilaisilla on oman alansa jatkotutkinto. Terveydenhuoltoalalle uusia työpaikkoja syntyy muita aloja nopeammin ja työllistyminen on helppoa, ja niinpä jatkotutkinnon suorittaneet voivat suhtautua uranäkymiinsä luottavaisin mielin. Ura terveydenhuollon parissa tarjoaa myös mahdollisuuden vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja sitä kautta kokea suurta ammatillista tyytyväisyyttä.

Mitä terveysalan maisteriopinnoissa opiskellaan?

Terveysalan maisteriohjelmat muodostuvat yleensä pakollisista kursseista sekä valinnaisopinnoista opiskelijan valitsemalla erikoistumisalalla. Kurssisisältöön voi esimerkiksi kuulua pitkälle erikoistunutta ihmisen anatomian, fysiologian ja farmakologian opiskelua sekä kursseja, joilla analysoidaan ja tarkastellaan terveyteen liittyviä kysymyksiä sekä opitaan käyttämään terveysdataa ja muuta tietoa tehokkaasti hyväksi. Terveydenhuollon alalla on valtavasti erikoistumisvaihtoehtoja, ja suosituimpia ovat esimerkiksi lääketiede, hammaslääketiede, sairaanhoito, kirurgia, psykoterapia, farmasia, ravitsemustiede, fysioterapia, eläinlääketiede ja terveydenhuollon hallinto. Jos vaihtoehtoiset lähestymistavat kiinnostavat, erikoistua voi myös vaihtoehtoiseen lääketieteeseen, akupunktioon tai perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen.

Millaiselle uralle terveysalan maisterin tutkinnolla pääsee?

Monet terveydenhuollon jatko-opiskelijat jatkavat maisterivaiheen jälkeenkin opintojaan, mutta myös maisterin tutkinnon suorittaneille löytyy terveysalalta lukuisia loistavia työtehtäviä. Terveysalan maisterin tutkintoa pidetään yleisesti riittävänä koulutuksena monen erikoistumisalan työuralle. Useat terveysalalta valmistuneet työllistyvät julkiselle sektorille, esimerkiksi julkisesti rahoitettuihin terveyskeskuksiin, sosiaalipalveluihin tai koulutuslaitoksiin. Myös yksityisellä sektorilla on useita terveysalalta valmistuneille sopivia mahdollisuksia, ja yksityisissä terveysorganisaatioissa voi työllistyä esimeriksiksi seuraaviin tehtäviin: ravitsemusterapeutti, suuhygienisti, terveyspalveluvirkailija, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä ja lääkärin avustaja. Myös kolmannen sektorin voittoa tavoittelemattomissa järjestöissä ja terveysalan hyväntekeväisyysjärjestöissä on paljon työpaikkoja. Arvostetuimmilla lääketieteen tai sosiaalityön urapoluilla maisterin tutkinnon suorittaneidekin täytyy joskus hankkia lisää ammatilllista pätevyyttä.

Paljonko terveysalan maisterin tutkinto maksaa?

Terveysalan maisterin tutkinnon kustannuksiin vaikuttaa monia tekijöitä, joista tärkeimpiä ovat opiskelumaa, valittu oppilaitos, koulutusohjelman kesto ja suoritustapa. Sekä julkiset että yksityiset tahot myöntävät stipendejä ja apurahoja, joilla voi kattaa lukukausimaksut joko kokonaan tai osittain.

Miksi suorittaisin terveysalan maisterin tutkinnon verkossa?

Useat yliopistot ja lääketieteelliset oppilaitokset tarjoavat terveysalan maisterin tutkintoja verkossa, ja nämä ohjelmat on suunniteltu niin, että suurimman osan kursseista voi suorittaa verkossa työssäkäynnin ja perhevelvotteiden ohessa. Arvostettujen oppilaitosten lukuisat verkko- ja etäopiskeluohjelmat tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa tehtäviä omaan tahtiinsa. Verkossa suoritettavat maisteriohjelmat käyttävät viimeisintä internetteknologiaa, jolla voidaan hyvin korvata perinteinen kontaktiopetus. Kaikkia terveysalan maisteriohjelmia ei kuitenkaan voida suorittaa kokonaisuudessaan verkossa, sillä terveydenhuollon opiskelijoiden on saatava käytännön kokemusta ennen työelämään astumista.