Äskettäin lisätyt terveydenhuollon verkko-ohjelmat

Yliopistot Suomi

Vaihda sijaintia

Mitä ovat terveysalan verkko-opinnot?

Mitä ovat terveysalan verkko-opinnot?

Verkko-opinnot tarkoittavat sitä, että suurin osa kursseista suoritetaan internetin välityksellä, erilaisten teknologisten välineiden välityksellä, eikä oppilaitoksen järjestämään kontaktiopetukseen tarvitse osallistua. Verkko-ohjelmien opiskelijat pitävät yhteyttä opiskelutovereihin ja professoreihin sähköpostin, verkkofoorumeiden, videokonferenssien, chattien, pikaviestien ja keskustelupalstojen välityksellä. Terveysalan verkko-opinnot ovat jatkuvasti suositumpia, ja nykyään niitä voi suorittaa kandidaatti-, maisteri- ja tohtoritasolla sekä kurssimuodossa monissa huipputason yliopistoissa, collegeissa ja muissa oppilaitoksissa. Erilaiset terveysalan verkkotutkinto-ohjelmat ovat erinomainen tapa kehittää lääketieteen alalla menestymiseen tarvittavaa osaamista ja taitoa, eivätkä ne kuitenkaan vaadi jatkuvaa oppitunneilla läsnäoloa. Akkreditoidut, verkossa suoritettavat terveysalan ohjelmat ovat lähes tai aivan yhtä haastavia kuin kontaktiopetuksena suoritetut, ja koska verkko-opiskelu vaatii itsekuria ja ajanhallintataitoja, voivat ne joskus olla jopa haastavampia. Suurin osa terveysalan opinnoista sisältää myös käytännön harjoittelua, varsinkin jatko- ja tohtorintutkintotasolla, eikä kaikkia terveysalan tutkintoja siis ole mahdollista suorittaa kokonaan verkossa. Siksi terveysalan verkko-ohjelmissa opiskeleville tarjotaan mahdollisuus hankkia käytännön kokemusta harjoitteluiden, laboratoriojaksojen tai vapaaehtoistyöjaksojen kautta.

Mitä hyötyä terveysalan verkkotutkinnon suorittamisesta on?

Terveysalan tutkinnon verkossa suorittamisesta on monenlaista hyötyä. Tärkeintä useimmille opiskelijoille on itsenäisen opiskelun mahdollistama joustavuus, joka helpottaa työn, perheen ja opintojen yhtäaikaista hoitamista. Verkko-ohjelmat ovat usein huomattavasti edullisempia kuin vastaavat kontaktiopetuksena järjestetyt kokonaisuudet, ja verkko-opiskelijat säästävät myös matka- ja majoituskuluissa. Verkko-opintojen saavutettavuus myös tarkoittaa sitä, että ne saattavat yhteen hyvin monenlaisista kulttuurisista ja ammatillisista asemista tulevia opiskelijoita, joilla on jokaisella oma ainutlaatuinen perspektiivinsä. Nykyään myös kaikkein arvostetuimmat yliopistot tarjoavat terveysalan verkkotutkintoja, ja opinnot ovat verrattavissa kontaktiopetuksena suoritettun tutkintoon.

Mitä terveysalan verkko-opintoihin kuuluu?

Useita terveysalan haaroja voi opiskella verkossa. Suosituimpia näistä erikoistumisaloista ovat sairaanhoito, terveydenhuollon hallinto, terveystietotekniikka, kansanterveystiede, lääketiede, farmasia, ravitsemustiede, hammaslääketiede, eläinlääketiede ja biolääketieteen tekniikka. Koulutusohjelmasta riippuen kurssisisältö on mahdollista suorittaa joko kokonaan verkko-opintoina tai vaihtoehtoisesti hybridiopintoina, joissa osa ohjelmasta (esim. kirjalliset kurssisuoritukset) suoritetaan verkossa, mutta joissa opiskelijat myös suorittavat harjoitteluja ja harjoittelevat potilasvuorovaikutustilanteita yliopistolla, laboratorioissa ja terveyskeskuksissa.

Millaiselle uralle terveysalan verkkotutkinnolla pääsee?

Terveysalan verkkotutkinto voi avata ovia useille urille niin sairaaloissa, klinikoilla, julkisella sektorilla, valtion ja yksityisissä tutkimuskeskuksissa tai bioteknologian ja lääkealan yrityksissä. Tutkinnon suorittaneet voivat työllistyä myös koulutuksen, terveysalan hallinnon ja terveyden edistämisen tehtäviin. Terveysalan tutkinnon suorittaneet ammattilaiset ovat kysyttyä työvoimaa ja heidän palkkatasona korkea.

Paljonko terveysalan verkkotutkinnon suorittaminen maksaa?

Terveysalan verkkotutkinnon kustannukset vaihtelevat suuresti ja riippuvat muun muassa valitusta oppilaitoksesta, ohjelman kestosta ja muodosta sekä opiskelumaasta. Usein terveysalan tutkinnon verkossa suorittavat voivat hakea samoja julkisia ja yksityisiä apurahoja ja stipendejä kuin perinteistä tutkintoa suorittavat opiskelijat. Useat yliopistot tarjoavat myös MOOC-kursseja (massive open online course), jotka ovat ilmaisia, mutta joista ei yleensä saa opintopisteitä, ellei halua suorittaa maksullista koetta.

Miksi suorittaa terveysalan verkkotutkinto?

Terveysalan verkkotutkinnot ovat edullinen, joustava ja yksilöllisesti räätälöity tapa hankkia arvokasta osaamista juuri itseä kiinnostavalta lääketieteen osa-alueelta sekä vahvistaa jo hankittua ammatillista kokemusta. Verkko-ohjelmat ovat täydellinen vaihtoehto niille, joille joustava aikataulu on esimerkiksi työsyistä tärkeää; niille, jotka haluavat suorittaa tutkinnon ulkomailla sijaitsevassa yliopistossa, mutta eivät pysty muuttamaan sinne; ja niille, joita perinteinen opiskelijaelämä ei syystä tai toisesta kiinnosta.